L’ACA, Agència Catalana de l’Aigua, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ha adoptat el GICA0 per a l’execució de totes les seves tipologies d’inspeccions a totes les seves demarcacions. L’ACA s’encarrega d’executar la política en matèria d’aigües a Catalunya, tant en l’àmbit de la planificació com en el de la gestió de l’aigua d’abastament i sanejament, així com de la conservació dels ecosistemes relacionats. Una mesura per a facilitar la seva conversió a oficina sense papers així com millorar la qualitat en l’execució de les inspeccions tant a establiments contaminants com a llocs del medi, ha sigut implementar el GICA0 en mig del procés d’inspecció:

Inspecció in situ – GICA0 – Sistemes interns

El GICA0 serà l’encarregat de servir les inspeccions als portàtils dels inspectors i retornar-les als seus sistemes interns mitjançant un sistema de comunicació totalment automatitzat. Estem convençuts de què el GICA0 ajudarà a aconseguir aquests objectius i desitgem que aquesta sigui només una primera etapa d’una relació plena de satisfaccions. Gràcies!

Pin It on Pinterest

Share This