I Jornada d’Usuaris del GICA0

Cat. Events

Gràcies a tots per participar-ne!

02/26/2019
Consorcio de Augas do Louro

Avui s’ha celebrat la 1a Jornada d’Usuaris del GICA0 a les instal·lacions del Consorci Besòs Tordera amb un gran èxit d’assistència i participació.

GICA0 és la plataforma cada cop més utilitzada per part de les Administracions Actuants como a sistema de, entre altres:

Planificació, execució i seguiment d'inspeccions a indústries contaminants

Gestió de dades diàries de sistemes de depuració (EDARs)

El compliment de la norma UNE- EN- ISO/IEC 17020 en l’àmbit d’inspecció implica una sèrie d’adaptacions a l’estructura de l’aplicació, canvis que tard o d’hora seran d’obligat compliment per part de les Administracions Actuants. Addicionalmente al compliment de la normativa existeixen necessitats derivades tant dels processos propis de les entitats com de la mateixa aplicació que són susceptibles de ser implementats al GICA0.

És per això que el Consorci Besòs Tordera ha programat aquesta primera jornada d’usuaris del GICA0, possibilitant la posada en comú de les diferents propostes de millora i ampliació de funcionalitats de l’aplicació.

El programa del dia ha sigut el següent:

1. Albert Solà

Consorci Besòs Tordera

Benvinguda, repàs a la història del GICA0 i projectes de futur.

2. Ivan López

Consorci Besòs Tordera

Ús i necessitats relatives al control d’abocaments contaminants i gestió de sistemes de depuració.

3. Mª Àngels Orús

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Evolució de la implementació del GICA0 a l’AMB.

4. Álex Prada

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Ús i necessitats relatives a la gestió de sistemes de depuració.

5. Carme Jove

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Ús i necessitats relatives al control d’abocaments i execució d’inspeccions.

6. Carmen Montaña

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Ús i necessitats relatives a la gestió de permisos d’abocaments i tràmits en línia.

7. David Güell

Aigües de Manresa

Ús i necessitats relatives a la gestió de sistemes contaminants i permisos d’abocament a cisternes.

8. Núria Herrero

Aigües de la Costa Brava (EMACBSA)

Ús i necessitats relatives a la gestió de sistemes contaminants, mostres i equips de laboratori, gestió de la qualitat (incidències, comunicacions, no corformitats, gestió documental i formació).

9. José Albacar

dsd0 tecnología informática

Necessitats des d’un punt de vista tècnic per a una correcta evolució del GICA0.

Posteriorment s’han organitzat una sèrie de taules rodones temàtiques que han permès la posada en comú més en detall de tots els punts de vista dels assistents relatives a:

Abocaments i inspecció

Gestió de sistemes

Laboratori

Qualitat

Administració

Inici de la I Jornada d'Usuaris del GICA0

Albert Solà, gerent del Consorci Besòs Tordera i Ivan López, responsable de Control d’Abocaments, donant la benvinguda i obrint la sessió.

Exposició del Consorci Besòs Tordera

Ivan López, responsable de Control d’Abocaments al Consorci Besòs Tordera, ens explica el caso pràctic del GICA0 en la tasca diària del Consorci. I Jornada d’Usuaris del GICA0.

Exposició de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Segon cas pràctic de la I Jornada d’Usuaris del GICA0, a càrrec de Mª Àngels Orús i l’equip de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): Àlex Prada, Carme Jové i Carmen Montaña.

Exposició d'Aigües de Manresa

Tercer cas pràctic de la I Jornada d’Usuaris del GICA0. En aquest cas David Güell ens explica l’ús que fan de l’aplicació a Aigües de Manresa.

Exposición d'Aigües de la Costa Brava

Quart i últim cas pràctic de la I Jornada d’Usuaris del GICA0 a càrrec de Núria Herrero d’Aigües de la Costa Brava.

Exposició de dsd0 tecnologia informàtica

Segona part de la I Jornada d’Usuaris del GICA0. Ara amb la intervenció de José Albacar de dsd0 tecnologia informàtica explicant l’eina.

Taules rodones de debat

Taules rodones per a debatir sobre l’ús, prestacions i utilitats del GICA0 dins las àrees de Sistemes, Laboratori, Qualitat, Abocaments i Administració a la gestió de l’aigua amb motiu de la I Jornada d’Usuaris del GICA0.

Conclusions

Per a concloure la I Jornada d’Usuaris del GICA0, posada en comú de les principals qüestions i conclusions extretes a les diferents taules rodones a càrrec dels responsables del Consorci Besòs Tordera.

A dsd0 volem agraïr l’èxit de participació i el bon regust que ens heu deixat a l’expresar que, encara amb el marge de millora existent, esteu satisfets tant amb el GICA0 com, principalment, amb la nostra feina. És per això que estem desitjant que ens feu arribar les vostres propostes per a poder-les implementar de la millor manera possible.

I sobretot, ens encantaria que aquesta fós només la primera de moltes altres Jornades d’Usuaris del GICA0 que encara estan per arribar.

 

 

Gràcies!

Pin It on Pinterest

Share This