Laboratori

Un LIMS integrat als seus processos. Un somni fet realitat.

Gestioni les mostres i generi informes variats.

Controli els seus equips de laboratori.

Enllaci la informació amb la resta de mòduls del gica0.

Disposi d’un LIMS àgil, senzill i lleuger que enllaci amb els mòduls de gestió de sistemes de depuració i de control d’abocaments. La informació flueix per l’aplicació a mida que es necessita, introduint-la un únic cop, minimitzant errors i temps de dedicació.

Gestió de mostres

 

Informació ordenada i preparada per a consultar

Amb el gica0 podrà filtrar, localitzar i exportar en CSV i PDF les mostres emmagatzemades a l’aplicació.

Introducció de resultats analítics

Actualització de registres fàcil i eficaç

Actualitzi les dades de les mostres i dels paràmetres analitzats de la manera més fàcil.

El sistema facilita la introducció dels paràmetres mitjançant la creació de grups de paràmetres o per freqüència d’anàlisi.

Els resultats dels paràmetres es poden introduir directament o mitjançant formules que calculen automàticament el resultat final.

Informes d’anàlisi i de microscopia

Exporti a PDF els resultats

Els informes de les mostres es poden exportar a un document PDF.

  • L’informe analític pot ser personalitzat mitjançant un desenvolupament a mida.
  • L’informe de mostres de microscòpia permet incrustar imatges de microscopi.

Control d’equips de mesura

Control del manteniment, verificació i calibratge del seu equipament

Els equips de mesura del laboratori es poden controlar mitjançant el seguiment del seu manteniment, verificacions i calibratges.

Defineixi un pla de control específic per a cada tipologia d’equip i el sistema l’indicarà quan un equip necessita revisió i si el resultat ha sigut apte en comparació amb els límits establerts a l’equip.

A més, disposarem de tot l’historial de revisions dels equips, inclús dels equips patró.

Enllaç de resultats amb el mòdul de gestió de sistemes i el mòdul de control d’abocaments industrials

Tot està relacionat

Les mostres analitzades queden vinculades a la resta de mòduls del gica0: mostres de control d’abocaments a indústries, col·lectors, depuradores, etc..

Pin It on Pinterest

Share This