Tecnologia

Tecnologia emprada

Arquitectura client-servidor

El gica0 és una aplicació web amb una arquitectura client-servidor que pot ser executada des d’un simple navegador web compatible amb els estàndards.

Actualment està homologada per a Mozilla Firefox i Google Chrome.

Multiplataforma

Els requeriments en l’àmbit de software del gica0 són compatibles tant amb Microsoft Windows com amb GNU/Linux, el que la converteix en una aplicació multiplataforma tant en el costat del servidor com en el de l’usuari.

Dependències gratuïtes

La part del servidor únicament requereix un servidor Web Apache amb PHP i una BBDD Oracle XE, aplicacions totalmente gratuïtes.
No és necessari fer una inversió en llicències de programes per a executar l’aplicació, reduint considerablement els costos d’implantació.

BBDD

La base de dades principal és Oracle XE, encara que el gica0 és compatible amb Oracle Database i, de forma senzilla, es podrien emprar altres bases de dades com ara MySQL, PostgreSQL o qualsevol altre sistema que l’usuari pogués requerir.

Esquema de funcionament

Servidor d'aplicacions

Un servidor web executa l’aplicació responent a les peticions que els usuaris realitzen des del seu navegador web.

Servidor de BBDD

Un servidor de base de dades emmagatzema tota la informació. Aquest equip pot ser el mateix, o no, que l’anterior

Usuaris

Els usuaris accedeixen a l’aplicació només amb un navegador d’Internet, Mozilla Firefox o Google Chrome, des de qualsevol part del món i en qualsevol moment.

Inspectors

Els inspectors executen les inspeccions de control d’abocaments in-situ amb un ordinador portàtil o tauleta sense necessitat de connexió a Internet.

Pin It on Pinterest

Share This