Què és el gica0?

 

El gica0 és una aplicació dissenyada per a la gestió integral de les aigües residuals, des del moment en què s’aboquen a la xarxa de clavegueram fins la seva depuració final.

Història

Inicialment, el gica0 es va desenvolupar sota les directrius marcades pel Consorci Besòs Tordera, essent emprada en l’actualitat per multitud d’Administracions i Ajuntaments.

L’àmplia experiència dels nostres usuaris en la gestió de les aigües residuals, tant en la vessant de control d’abocaments contaminants com en la de gestió de sistemes de depuració o EDARs, així com l’ampli número d’administracions que utilitzen el gica0, han definit en conjunt un model de treball robust, fiable i eficaç, així com també tremendament útil.

 

Usuaris

Algunes de les entitats usuàries del gica0 són:

Filosofia

La comunitat d’usuaris del gica0 fa que el projecte sigui sostenible, atès que les millores desenvolupades per un repercuteixen a la resta.

Versions

On-Premises

És la variant local del gica0. L’aplicació s’instal·la als servidors propietat del client, essent el departament d’informàtica del mateix l’encarregat del correcte funcionament i manteniment del sistema.

 

SaaS

És un lloguer per ús de l’aplicació, a on tota la infraestructura de hardware i de software es troba al núvol de DSD0, essent també DSD0 l’encarregat del correcte funcionament del sistema i de vetllar per la seva seguretat.

Pin It on Pinterest

Share This