Tràmits en línia

Agilitzi els processos des de l’arrel.

Faciliti la tramitació de permisos i sol·licituds.

Ampli catàleg de tràmits totalment digitalitzats.

Integració total amb els mòduls afectats.

Un ampli catàleg de tràmits en línia i de comunicació d’incidències de clavegueram li permetrà centralitzar les sol·licituds en una única plataforma totalment integrada a la seva pàgina web seguint les seves línies de disseny. Permeti que siguin els afectats els qui actualitzin les dades dedicant els seus recursos a altres tasques.

Sol·licituds de permís d’abocament, a termini i amb cisternes

Un ampli catàleg de tràmits a la seva disposició

Amb el gica0 les indústries podran tramitar directament des d’Internet les sol·licituds de permís d’abocament mitjançant formularis específics per a cada tipus de permís:

  • Permís d’abocament
  • A termini
  • Amb cisternes

El ciutadà podrà introduir totes les dades necessàries, validant-se en cada moment i permetent adjuntar la documentació necessària al tràmit.

Des d’una pantalla de gestió dins del sistema, es poden consultar les sol·licituds realitzades i validar-les, inclús passar-les pel registre d’entrada, notificant a l’interessat els canvis d’estat a la seva sol·licitud.

Cada sol·licitud s’associa a una nova indústria, carregant automàticament totes les dades o es vincula a una existent.

Incidències de clavegueram

Els ciutadans participen en el manteniment de la xarxa

Un formulari permet que qualsevol ciutadà notifiqui una incidència relacionada amb el clavegueram, podent adjuntar una foto d’aquesta.

Qualsevol notificació d’incidència s’envia immediatament per e-mail als responsables, podent gestionar-la des d’una pantalla dins del sistema que els permetrà realitzar el seguiment de la mateixa.

Sol·licituds de llicència de connexió, execució d’escomesa i informe d’instal·lacions de clavegueram

Agilitzi els tràmits dels ciutadans

Mitjançant formularis publicats a Internet els ciutadans poden tramitar les sol·licituds relacionades amb el clavegueram.

Una pantalla de gestió permet fer el seguiment de totes les sol·licituds fins al tancament de cada una, notificant a cada pas al ciutadà del resultat de la sol·licitud.

Pin It on Pinterest

Share This