Millores en la gestió de la cadena de custòdia de les mostres

Gestió i control de la cadena de custòdia de les mostres de les inspeccions

10/23/2019
Consorcio de Augas do Louro

Recentment s’ha millorat la gestió i control de la cadena de custòdia de les mostres de les inspeccions, podent-se complementar la seva informació tant des dels ordinadors portàtils dels inspectors com des del gica0 servidor. Aquesta gestió ampliada permet tabular:

 • Observacions predeterminades
 • Tipus d’envàs
 • Datalogger

Per a cada mostra podrem emmagatzemar la següent informació:

 • Agents de conservació o fixats empleats
 • Tipus d’envàs
 • Data, hora i datalogger del primer transport (del camp a la nevera)
 • Data, hora i datalogger de l’emmagatzematge
 • Data, hora i datalogger del transport al laboratori
 • Organització responsable i nom dels encarregats del transport al laboratori i del mateix laboratori
 • Estat de la mostra
 • Temperatura d’arribada
 • Observacions de l’entrada de la mostra al laboratori

Addicionalment, tindrem el mateix control per a mostres diriments.

Tota la informació generada podrà consultar-se també en un fitxer PDF.

Pots trobar més informació al Fòrum d’usuaris del gica0.

Pin It on Pinterest

Share This