A dsd0 no alimentem el monstre de les clavegueres

Cat. Events

No alimentis el monstre de les clavegueres

11/18/2019
Consorcio de Augas do Louro
A dsd0 volem col·laborar a destapar el monstre de les clavegueres i, per això, ens hem adherit a la campanya No alimentis el monstre de les clavegueres, una iniciativa de la AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos).

Fes un ús responsable

Per l'inodor només les 3 Ps:

Pipí, Popó i Paper higiènic

Les tovalloletes...

A la paperera o a les escombraries, mai a l’inodor!

Recorda

Llençar tovalolletes per l'inodor...

provoca problemes mediambientals per abocaments d’aigües residuals

Produeixen embussos

a les nostres llars i a les canonades baixants de les comunitats de veïns

Obstrueixen infraestructures

públiques tals com xarxes de clavegueram, equips de bombament i depuradores

A una ciutat d'uns 300.000 habitants

es recullen al voltant de 10kg. d’aquests residus per persona a l’any

Encareixen un 10-15%

el manteniment, tractament i depuració de les aigües residuals

A Espanya provoquen un sobrecost

d’entre 4 i 6 euros per persona l’any, uns 230 milions d’euros anuals

Per l'inodor...

només s’han de tirar les 3Ps: Pipí, Popó i Paper higiènic

Pin It on Pinterest

Share This