El Consell Comarcal de Osona empra el GICA0 per al control d’abocaments i gestió d’EDAR

Cat. gica0

Benvinguts!

07/26/2021
Consorcio de Augas do Louro

El Consell Comarcal d’Osona, l’administració responsable a la comarca d’Osona, entre d’altres, de:

  • El control d’abocaments a indústries
  • La tramitació d’expedients dels permisos d’abocament a la xarxa de clavegueram i mitjançant cisternes
  • El sanejament de les aigües residuals urbanes
  • La gestió de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR)
  • La gestió de les estacions de bombament (EB)

ha implementat el GICA0 per a la gestió d’aquests processos i instal·lacions.

Desitgem que el GICA0 sigui una eina activa en l’execució de la seva activitat i col·labori en la millora dels seus processos de gestió.

Pin It on Pinterest

Share This