El Busturialdeko Ur Partzuergoa empra el GICA0 als seus processos d’inspecció i gestió de sistemes de sanejament

Cat. gica0

Ongi etorri!

11/07/2018
Consorcio de Augas do Louro

El Busturialdeko Ur Partzuergoa, entitat gestora del cicle integral de l’aigua de manera pública de la comarca de Busturialdea, Biscaia, ha confiat al GICA0 la gestió digital de les inspeccions d’abocaments a establiments potencialment contaminants i la gestió de la informació derivada dels seus sistemes de sanejament o EDARs.

El Busturialdeko Ur Partzuergoa és una entitat pública amb l’objectiu de gestionar el cicle integral de l’aigua de i des de la mateixa comarca de Busturialdea, oferint un servei de qualitat als usuaris amb respecte pel medi ambient.

Des del GICA0 es realitzarà tot el procés de control d’abocaments, des de la planificació de les inspeccions fins a la seva execució i posterior seguiment, així com la gestió de les dades diàries generades als seus sistemes de sanejament o EDAR.

Confiem que el GICA0 col·laborarà satisfactòriament en millorar la gestió de la seva activitat i desitgem que aquest sigui l’inici d’una llarga relació.

Eskerrik asko!

Pin It on Pinterest

Share This