Inspeccions ambientals o a llocs del medi

Ja podem realitzar inspeccions ambientals de manera off-line.

10/23/2018
Consorcio de Augas do Louro

Fins ara les inspeccions ambientals únicament es podien realitzar si disposàvem de connexió a Internet, treballant directament al gica0 servidor. Ara aquest procés ha canviat, equiparant el procés d’inspecció ambiental a l’existent a les inspeccions a establiments contaminants: podrem realitzar inspeccions tant si disposem de connexió com si no, de manera off-line mitjançant el procés de sincronització.

Únicament necessitarem disposar del portàtil d’inspeccions per a poder realitzar qualsevol tipus d’inspecció compatible amb el gica0:

  • Inspeccions a indústries, empreses o establiments contaminants
  • Inspeccions superficials
  • Inspeccions a centrals hidroelèctriques
  • Inspecciones a granges
  • Inspeccions agrícoles
  • Inspeccions ambientals o a llocs del medi

D’aquesta manera, el procés d’inspecció serà sempre el mateix independentment del tipus d’inspecció que realitzem.

Procés d'inspecció

Pin It on Pinterest

Share This