Nou mòdul de guàrdies per al control d’incidències d’abocaments

Control i gestió d'incidències d'abocaments

05/23/2023
Consorcio de Augas do Louro

S’ha publicat un nou mòdul per al control i gestió d’incidències d’abocaments.

El sistema permet l’enregistrament i seguiment d’incidències relacionades amb abocaments, a on podrem consultar informació com:

  • Data de la incidència
  • Localització nominal (província, comarca i municipi) i geolocalització mitjançant coordenades
  • Tècnic de guàrdia
  • Origen de l’avís
  • Sistema de sanejament afectat
  • Categorització per tipus i subtipus relacionats
  • Descripció dels fets
  • Documentació externa: fotografies, documentació tècnica i més

Des d’aquest mòdul es permet associar o encarregar una inspecció d’abocaments al lloc dels fets, així com generar una incidència al mòdul de sistemes de sanejament.

Amés, es pot enregistrar tot el llistat d’actuacions derivades per a la seva gestió i solució, permetent adjuntar fitxers externs a cada una de les actuacions.

Aquesta gestió es pot realitzar tant mitjançant pantalles amb les fitxes de les incidències com des d’un mapa a on podrem geolocalitzar totes les incidències obertes, en seguiment i tancades.

Pin It on Pinterest

Share This