L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) integra el GICA0 a la gestió de sistemes

Cat. gica0

Benvinguts!

12/02/2021
Consorcio de Augas do Louro

L’ACA ha integrat el GICA0 com a eina de gestió de la informació en diversos àmbits del seu departament de sanejament.

Els mòduls que s’han posat en funcionament son els següents.

 


 

Dades estructurals de les plantes de sanejament (EDAR), plantes d’assecatge i plantes de compostatge

 • Gestió de les dades estructurals de les diferents tipologies de plantes:
  • Dades generals: informació general de les plantes i contactes associats.
  • Dades de disseny: informació de dimensionament de les plantes.
  • Dades de procés: caracterització de la planta.
  • Bombaments: nombre d’estacions de bombament que conforma l’EDAR.
  • Informació d’energia: control de CUPS, potència instal·lada i tarifa contractada a cada planta i bombaments relacionats.

Dades de procés

 • Importació automàtica de les dades d’explotació mitjançant els fitxers mensuals d’intercanvi.
 • Exportació de la informació al Datawarehouse.
 • Generació d’informes a mida mitjançant plantilles.

Analítiques i laboratori

 • Importació automàtica de les analítiques mitjançant els fitxers mensuals d’intercanvi.
 • Integració dels resultats analítics de residus amb eines de tercers.
 • Generació d’informes a mida mitjançant plantilles.
 • Gestió completa de mostres de laboratori.

Residus

 • Gestió dels moviments de fangs i de les fitxes d’acceptació.
 • Classificació dels fangs segons la seva procedència i segons el seu tipus de gestió.
 • Possibilitat d’introducció de la informació a les Administracions Competents i explotadors.

Incidències

 • Gestió de les incidències relacionades amb les diferents tipologies de plantes (sanejament, assecatge o compostatge).
 • Execució d’avisos als afectats.
 • Gestió de notificacions emeses i accions proposades.
 • Sincronització semi automàtica de les incidències entre els GICA0: Administració Competent (o explotador) > ACA

Cisternes

 • Importació automàtica de les dades de cisternes rebudes mitjançant els fitxers mensuals d’intercanvi.

Pin It on Pinterest

Share This